لیست قیمت کرپی های الواتور فرم

کرپی الواتور

لیست قیمت کرپی الواتور

کرپی الواتور ۱۰
ضخامت میلگرد ۱۰mm
.ضخامت رزوه ۸mm
.آکس به اکس رزوه ۳۵ میلیمتر
قیمت : ۱۳٫۲۰۰ تومان

کرپی الواتور ۱۲
ضخامت میلگرد ۱۲mm
.ضخامت رزوه ۱۰mm
.آکس به اکس رزوه ۴۵ میلیمتر
قیمت : ۱۴٫۲۰۰ تومان

 

کرپی الواتور ۱۴
ضخامت میلگرد ۱۴m.
ضخامت رزوه ۱۲mm.
آکس به آکس رزوه ۴۵ میلیمتر 
قیمت :۱۵٫۲۰۰ تومان

 

مطالب مرتبط

تسمه نقاله لاستیکی

کرپی الواتور ۱۴
ضخامت میلگرد ۱۴m.
ضخامت رزوه ۱۲mm.
آکس به آکس رزوه ۵۰ میلیمتر
قیمت : ۱۵٫۲۰۰ تومان

 

کرپی الواتور ۱۶:
ضخامت میلگرد ۱۶mm.
ضخامت رزوه ۱۴mm.
آکس به آکس رزوه ۵۰میلیمتر
قیمت : ۱۶٫۲۰۰ تومان

 

کرپی الواتور ۱۶:
ضخامت میلگرد ۱۶mm.
ضخامت رزوه ۱۴mm.
آکس به آکس رزوه ۵۶میلیمتر
قیمت : ۱۶٫۲۰۰ تومان

 

مطالب مرتبط

قیمت انواع سایزهای تسمه های برزنتی

کرپی الواتور ۱۸
ضخامت میلگرد ۱۸mm.
ضخامت رزوه ۱۶mm.
آکس به اکس رزوه ۶۳ میلیمتر
قیمت : ۱۸٫۲۰۰تومان 

 

کرپی الواتور ۲۰
ضخامت میلگرد ۲۰mm
ضخامت رزوه ۱۸mm.
آکس به آکس رزوه ۷۰ میلیمتر
قیمت : ۲۲٫۲۰۰تومان 

 

کرپی الواتور ۲۲
ضخامت میلگرد ۲۲ میلیمتر.
ضخامت رزوه ۲۰ میلیمتر.
آکس به آکس رزوه ۸۰ میلیمتر
قیمت : ۲۵٫۲۰۰ تومان

 

مطالب مرتبط

زنجیر الواتور - زنجیر ضد سایش

کرپی الواتور ۲۶
ضخامت میلگرد ۲۶ میلیمتر.
ضخامت رزوه ۲۴ میلیمتر.
آکس به آکس رزوه ۹۱ میلیمتر
قیمت : ۳۵٫۲۰۰ تومان

کرپی الواتور ۳۰
ضخامت میلگرد ۳۰ میلیمتر.
ضخامت رزوه ۲۴ میلیمتر.
آکس به آکس رزوه ۱۰۵ میلیمتر
قیمت : ۹۰٫۲۰۰ تومان

 

کرپی الواتور ۳۶
ضخامت میلگرد ۳۶میلیمتر.
ضخامت رزوه ۳۰ میلیمتر.
آکس به آکس رزوه ۱۲۶میلیمتر
قیمت : ۱۲۰٫۲۰۰ تومان

 

 

 کرپی الواتور ۴۲
ضخامت میلگرد ۴۲ میلیمتر.
ضخامت رزوه ۳۰ میلیمتر.
آکس به آکس رزوه ۱۴۷میلیمتر
قیمت : ۱۸۵٫۲۰۰ تومان

مطالب مرتبط

قیمت تولید پیچ قاشقک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا