لیست قیمت پیچ و مهره آهنی قطر18mmدین933

لیست قیمت پیچ آهنی قطر18mmتمام رزوه دین933 

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید5.6

 • سایز 40   *  18 42000
 • سایز 50   *  18 43100
 • سایز 60   *  18 52500
 • سایز 70   * 18 62000
 • سایز 80   * 18 61000
 • سایز 90   * 18 69000
 • سایز 100   * 18 73500
 • سایز 120   * 18 85500
 • سایز 150   * 18 10090
پیچ و مهره

تولید انواع پیچ مهره _ فروش عمده و جزئی

لیست قیمت پیچ و مهره 
پیچ خشکه 8.8
پیچ خشکه 10.9

اسکرول به بالا