لیست قیمت پیچ متری دنده کبریتی

دنده کبریتی

 پیچ دنده کبریتی

تولید انواه پیچ و مهره های اهنی خشکه تولید وپخش انواع پیچ و مهره های  دنده کبریتی (ذوزنقه)

با مناسبترین قیمت وکیفیت

پیچ متری دنده کبریتی - دنده ذوزنقه ای

این نوع از پیچ و مهره ها به دلیل سرعت و قدرت استقامت بالا یکی از پرمصرف ترین نوع از پیچها میباشد .

برای مثال در اکثر جک های درب های پارکینگ های برقی مورد اسفاده قرار میگیرند ، طوری که با حرکت دورانی پیچ در مهره باعث حرکت خطی

جک و درنهایت باعث باز و بسته شدن درب میشود.

لیست قیمت پیچ دنده کبریتی-۱متری-۲متری-۳متری

 پیچ دنده کبریتی ۱ متری سایز ۱۲تا۵۰

قطر(میل) قیمت هر عدد

سایز ۱۲  ۱متری : ۱۵٫۴۰۰تومان

سایز ۱۴  ۱متری: ۲۲٫۰۰۰تومان

سایز ۱۶ ۱متری : ۲۷٫۰۰۰تومان

سایز ۱۸  ۱متری : ۳۵٫۰۰۰تومان

سایز ۲۰  ۱متری : ۴۳٫۰۰۰تومان

سایز ۲۲  ۱متری : ۵۰٫۰۰۰تومان

سایز ۲۴  ۱متری : ۵۶٫۰۰۰تومان

سایز ۲۵  ۱متری : ۶۵٫۰۰۰تومان

سایز ۲۸  ۱متری : ۷۸٫۰۰۰تومان

سایز ۳۰  ۱متری : ۸۹٫۰۰۰تومان

سایز ۳۲  ۱متری : ۱۰۰٫۰۰۰تومان

سایز ۳۵  ۱متری : ۱۳۰٫۰۰۰تومان

سایز ۴۰  ۱متری : ۱۷۰٫۰۰۰تومان

سایز ۴۵  ۱متری : ۲۴۰٫۰۰۰تومان

سایز ۵۰  ۱متری : ۳۰۰٫۰۰۰تومان


پیچ دنده کبریتی ۲ متری سایز ۱۲تا۵۰

قطر(میل)   قیمت هر عدد

سایز ۱۲   ۲متری: ۳۰٫۰۰۰ تومان

سایز ۱۴  ۲متری: ۴۴٫۰۰۰ تومان

سایر ۱۶  ۲متری: ۵۵٫۰۰۰ تومان

سایز ۱۸  ۲متری: ۷۰٫۰۰۰ تومان

سایز ۲۰  ۲متری: ۸۸٫۰۰۰ تومان

سایز ۲۲  ۲متری: ۱۰۵٫۰۰۰ تومان

سایز ۲۴  ۲متری: ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

سایر ۲۵  ۲متری: ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

سایز ۲۸  ۲متری: ۱۶۰٫۰۰۰ تومان

سایز ۳۰  ۲متری: ۱۹۰٫۰۰۰ تومان

سایز ۳۲  ۲متری: ۲۰۰٫۰۰۰تومان

سایز ۳۵  ۲متری: ۲۶۰٫۰۰۰تومان

سایز ۴۰  ۲متری: ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

سایر ۴۵  ۲متری: ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

سایز ۵۰  ۲متری: ۶۰۰٫۰۰۰ تومان


 

پیچ دنده کبریتی ۳ متری سایز ۱۲تا۶۰

قطر(میل)   قیمت هر عدد

سایز ۱۲ ۳متری : ۴۵٫۰۰۰  تومان

سایز۱۴ ۳متری : ۶۶٫۰۰۰  تومان

سایز۱۶ ۳متری : ۸۱٫۰۰۰  تومان

سایز۱۸ ۳متری : ۱۰۵٫۰۰۰  تومان

سایز۲۰ ۳متری : ۱۲۹٫۰۰۰  تومان

سایز۲۲ ۳متری : ۱۵۰٫۰۰۰  تومان

سایز۲۴ ۳متری : ۱۶۸٫۰۰۰  تومان

سایز۲۵ ۳متری : ۱۹۵٫۰۰۰  تومان

سایز۲۸ ۳متری : ۲۳۵٫۰۰۰  تومان

سایر۳۰ ۳متری : ۲۷۰٫۰۰۰  تومان

سایز۳۳ ۳متری : ۳۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۳۵ ۳متری  : ۳۹۰٫۰۰۰  تومان

سایز۳۸ ۳متری  : ۰۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۴۰  ۳متری : ۵۱۰٫۰۰   تومان

سایز۴۲ ۳متری : ۰۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۴۷ ۳متری : ۰۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۴۸ ۳متری : ۰۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۵۰ ۳متری : ۹۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۵۵ ۳متری  : ۰۰۰٫۰۰۰  تومان

سایز۶۰ ۳متری : ۰۰۰٫۰۰۰  تومان

پیچ دنده ذوزنقه

ساخت پیچ و مهره ی دنده کبریتی

ساخت وشکل گیری پیچ و مهره های دنده کبریتی به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد. این نوع از رزوه ها به منظور جایگزینی به جای رزوه های مختلف

که جهت ایجاد حرکت عرضی  و متقاطع و مکانیزم های مکانیکی بکار میرفتند، ایجاد شدند .

امروزه استفاده از این نوع از پیچها کاربرد وسیع تری یافته است وبیشتر درجاهایی که بار های سنگین و وقطعاتی انتقال یابند بکار می روند.

 

از مزایای پیچ و مهره های کبریتی یا ذوزنقه ای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

حرکت با سرعت بیشتر نسبت به رزوه های دیگر

قدرت – استقامت – ضد سایش – عمر بالا نام برد

دنده کبریتی

انواع رزوه آکمه

 رزوه های آکمه ۳ نوع مختلف می باشند:

 همه کاره(GENERAL PURPOSE)

متمرکز(CENTRALIZNG)

کوتاه(STUP)  

 

ویژگی ها:

 همه انها دارای رزوه ۲۹درجه میباشند.

ماکزیمم قطر بزرگ رزوه های خارجی این پیچها برابر قطر بزرگ اسمی میباشد.

مینیمم قطر گام رزوه های داخلی  پیچ های آکمه برابر قطر بزرگ پایه منهای ارتفاع پایه رزوه میباشد .

قطر کوچک پایه نیز در این پیچها برابر قطر بزرگ پایه منهای دو برابر ارتفاع رزوه پایه میباشد .

 

موارد استفاده:

از این نوع پیچ ها در انواع دستگاهها و ماشین آلات صنعتی کشاورزی غذایی –  انواع جک ها مختلف – در انواع صنایع راهسازی – پل سازی – سد سازی – راه آهن – تونل سازی و پالایشگاه ها استفاده کرد.

 

* پیچ های دنده کبریتی بیشتر به دو روش تراش با دستگاه تراش و تولید از طریق دستگاه رولینگ ساخته و تولید میگردد.

 

اسکرول به بالا