لیست قیمت واشر تخت معمولی آهنی DIN 125

لیست قیمت واشر تخت سایز 6

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 15mm 650 ریال

  ضخامت 1.5m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 15mm 1050 ریال

  ضخامت 2m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 20mm 1250 ریال

  ضخامت 1.5m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 20mm 1850 ریال

  ضخامت 2m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 25mm 1700 ریال

  ضخامت 1.5m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 25mm 2250 ریال

  ضخامت 2m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 30mm 2900 ریال

  ضخامت 2m

 • واشر تخت سایز 6 _ قطر 37mm 6500 ریال

  ضخامت 2m

لیست قیمت واشر تخت از سایز 6 الی 55
اسکرول به بالا