قیمت پیچ و مهره خشکه8.8

لیست قیمت پیچ  مهره خشکه8.8 سایز 6 din 933

  • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)
  • سایز 15 * 6 3000
  • سایز 20 * 6 3900
  • سایز 25 * 6 4000
  • سایز 30 * 6 4400
  • سایز 35 * 6 4500
  • سایز 40 * 6 5000
  • سایز 50 * 6 6530
پیچ و مهره

تولید انواع پیچ مهره _ فروش عمده و جزئی

لیست قیمت پیچ و مهره 
پیچ خشکه 8.8
پیچ خشکه 10.9

پیمایش به بالا