قیمت پیچ خشکه 8.8سایز8دین933

لیست قیمت پیچ مهره خشکه8.8 سایز8 دین933 تمام رزوه

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)
 • سایز 15 * 8 6400
 • سایز 20 * 8 7050
 • سایز 25 * 8 8000
 • سایز 30 * 8 9000
 • سایز 35 * 8 9200
 • سایز 40 * 8 10500
 • سایز 50 * 8 11400
 • سایز 60  * 8 12600
 • سایز 70 * 8 13600
 • سایز 80 * 8 15700
پیچ و مهره

تولید انواع پیچ مهره _ فروش عمده و جزئی

لیست قیمت پیچ و مهره 
پیچ خشکه 8.8
پیچ خشکه 10.9

اسکرول به بالا