قیمت پیچ خشکه 8.8دین 931 سایز 22

لیست قیمت پیچ خشکه8.8 قطر 22 تمام دنده din 933

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید 8.8

 • سایز 50   * 22 118000
 • سایز 60   *  22 135000
 • سایز 70   * 22 130000
 • سایز 80   * 22 160000

لیست قیمت پیچ خشکه8.8 قطر 22 نیم رزوه din 931

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید 8.8

 • سایز 70   * 22 166000
 • سایز 80   *  22 172000
 • سایز 90   *  22 18000
 • سایز 100   * 22 202000
 • سایز 120   * 22 245000
 • سایز 150   * 22 298000
 • سایز 180   * 22 398000
 • سایز 200   * 22 409000
 • سایز 230   * 22 460000
 • سایز 240   * 22 500000
 • سایز 250   * 22 500000
پیچ و مهره

تولید انواع پیچ مهره _ فروش عمده و جزئی

لیست قیمت پیچ و مهره 
پیچ خشکه 8.8
پیچ خشکه 10.9

پیمایش به بالا