قیمت مناسب پیچ خشکه 8.8سایز 20

لیست قیمت پیچ خشکه8.8 قطر 20 تمام دنده din 933

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید 8.8

 • سایز 40   * 20 80500
 • سایز 50   *  20 10200
 • سایز 60   *  20 11400
 • سایز 70   * 20 11700

لیست قیمت پیچ خشکه8.8 قطر 12 نیم رزوه din 931

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید 8.8

 • سایز 70   * 20 12150
 • سایز 80   *  20 13700
 • سایز 90   *  20 15200
 • سایز 100   *  20 16900
 • سایز 110   * 20 17500
 • سایز 120   * 20 19500
 • سایز 130   * 20 21500
 • سایز 150   * 20 15900
 • سایز 180   * 20 31500
 • سایز 200   * 20 33600
پیچ و مهره

تولید انواع پیچ مهره _ فروش عمده و جزئی

لیست قیمت پیچ و مهره 
پیچ خشکه 8.8
پیچ خشکه 10.9

اسکرول به بالا