سایز آچار پیچ و مهره

سایز آچار پیچ و مهره

سایز آچارگیر پیچ (میلیمتر و اینچی ) ها بر اساس قطر رزوه پیچ

یکی از انواع اتصالاتی که بیشترین کاربرد را در صنایع گوناگون دارد (پیچ – مهره -واشر-کرپی)میباشد که نباید اهمیت ان را از جوشکاری کمتر دانست.

یکی از عمده ترین روش های اتصال ،بخصوص اتصالات  مکانیکی ،استفاده از پیچ و مهره است .

واژه بولت(bolt) واژه عام است که به همه اتصال دهنده های رزوه دار مانند پیچ های دو سر رزوه بدون گل یا تمام رزوه (stud bolt) (پیچ های دنده کبریتی ) و نیز پیچ های خودکار(machine screws) گفته می شود.بحث های گوناگونی در ارتباط با پیچ و مهره ها مانند : مواد و آلیاژهای مصرفی ، ابعاد مورد نیاز ، آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی و فیزیکی ، طراحی و هندسه ، تعاریف تخصصی ، روش تولید ، بازرسی و کنترل کیفیت ، کاربردها ، پوشش دهی و رنگ، انواع پیچ و مهره و طبقه بندی آنها، نشانخ گذاری، عیوب احتمالی ، روش های اعمال گشتاورد ، استاندارد های مرتبط ، خوردگی ، انواع شکست ، عملیات حرارتی ، نمونهد برداری و مستند سازی وجود دارد که در استاندارد (ISO 1891)، تعاریف و واژه های مربوط به پیچ و مهره ها بیان شده است 

(bolt) :به پیچی گفته می شود که به همراه مهره به کار رود.

( screws):به پیچی گفته می شود که بدون مهره به کار رود.

  (پیچ و مهره  های  شش گوش و پیچ و مهره های راهسازی  – کرپی یوبولت – واشر تخت …) 

( قطر پیچ یا مهره )( سایز آچار پیچ ) (قطر مته قلاویز)

۳mm—->آچارگیر ۵٫۵mm (قطر مته ۲٫۵ میلیمتر)

۳٫۱۷mm—->آچارگیر ۶mm (قطر مته ۲٫۵ میلیمتر)

۳٫۵mm—->آچارگیر ۶mm (قطر مته ۲٫۹ میلیمتر)

۳٫۹۷mm —->آچارگیر ۷mm (قطر مته ۳٫۱۵ میلیمتر)

۴mm —->آچارگیر ۷mm (قطر مته ۳٫۳ میلیمتر)

۴٫۷۶mm —->چار ۹mm (قطر مته ۳٫۶ میلیمتر)

۵mm—->آچارگیر ۹mm (قطر مته ۴٫۲ میلیمتر)

۶mm —-> آچارگیر ۱۰mm (قطر مته ۵ میلیمتر)

۶٫۳۵mm —->آچار ۱۱mm (قطر مته ۵ میلیمتر)

۷mm    —-> آچارگیر ۱۱mm (قطر مته ۶ میلیمتر)

۷٫۹۴mm—->  آچارگیر ۱۴mm (قطر مته ۶٫۴ میلیمتر)

۸mm    —->آچارگیر ۱۴mm (قطر مته ۶٫۷ میلیمتر)

۹mm   —-> آچارگیر ۱۷mm (قطر مته ۷٫۷ میلیمتر)

۹٫۵۳mm—->  آچارگیر ۱۷mm (قطر مته ۷٫۷ میلیمتر)

۱۰mm  —-> آچارگیر ۱۷mm (قطر مته ۸٫۴میلیمتر)

۱۱mm  —-> آچارگیر ۱۹mm (قطر مته ۹٫۴ میلیمتر)

۱۱٫۱۱mm—-> آچارگیر ۱۹mm (قطر مته ۹٫۱ میلیمتر)

۱۲mm   —->آچارگیر ۱۹mm (قطر مته  ۱۰ میلیمتر)

۱۲٫۷mm  —->آچارگیر ۲۲mm (قطر مته ۱۰٫۲۵ میلیمتر)

۱۴mm    —->آچارگیر ۲۲mm (قطر مته ۱۱٫۷۵ میلیمتر)

۱۴٫۲۹mm —->آچاگیر ۲۴mm (قطر مته ۱۱٫۸۵ میلیمتر)

۱۵٫۸۸mm —->آچارگیر ۲۷mm   (قطر مته  ۱۳٫۲۵ میلیمتر)

۱۶mm     —->آچارگیر ۲۴mm   (قطر مته  ۱۳٫۷۵میلیمتر)

۱۸mm    —->آچارگیر ۲۷mm   (قطر مته ۱۵٫۲۵ میلیمتر)

۱۹٫۰۵mm  —->آچارگیر ۳۲mm   (قطر مته ۱۶٫۲۵  میلیمتر)

۲۰mm    —->آچارگیر ۳۰mm   (قطر مته  ۱۷٫۲۵ میلیمتر)

۲۲mm    —-> آچارگیر ۳۲mm   (قطر مته ۱۹  میلیمتر)

۲۲٫۲۳mm —->آچارگیر ۳۶mm   (قطر مته ۱٫۲۵میلیمتر)

۲۴mm    —->آچارگیر ۳۶mm   (قطر مته ۲۰٫۰۵ میلیمتر)

۲۵٫۴mm  —->آچارگیر ۴۱mm   (قطر مته ۲۱٫۷۵ میلیمتر)

۲۷mm     —->آچارگیر ۴۱mm   (قطر مته  ۲۳٫۵ میلیمتر)

۲۸٫۵۸mm—->آچارگیر ۴۶mm   (قطر مته ۲۴٫۵ میلیمتر)

۳۰mm     —->آچارگیر ۴۶mm   (قطر مته ۲۶ میلیمتر)

۳۱٫۷۵mm —->آچارگیر ۵۰mm   (قطر مته ۲۷٫۵ میلیمتر)

۳۳mm     —->آچارگیر ۵۰mm   (قطر مته ۲۹ میلیمتر)

۳۴٫۹۳mm —->آچارگیر ۵۵mm   (قطر مته ۳۰ میلیمتر)

۳۶mm      —->آچارگیر ۵۵mm   (قطر مته ۳۱٫۵ میلیمتر)

۳۸٫۱mm   —->آچارگیر ۶۰mm   (قطر مته  ۳۳ میلیمتر)

۴۱٫۲۸mm   —->آچارگیر ۶۵mm   (قطر مته  ۳۵ میلیمتر)

۴۴٫۴۵mm —->آچارگیر ۷۰mm   (قطر مته ۳۸٫۵ میلیمتر)

۴۷٫۶۳mm —->آچارگیر ۷۵mm   (قطر مته ۴۱ میلیمتر)

۵۰٫۸mm  —->آچارگیر ۸۰mm   (قطر مته ۴۴ میلیمتر)

اسکرول به بالا