پیچ و مهره

درجه بندی پیچ ها/گرید پیچ ها/آلیاژ و استحکام پیچ و مهره ها

درجه بندی پیچ ها درجه بندی مهره ها استحکام پیچ ها (Property Class)

 

درجه بندی پیچ ها  براساس استحکام کششی درجه بندی شده و درجه بندی استحکام در سیستم متریک (Property Class) نامیده میشود.

نامگذاری درجه بندی استحکام پیچهای متریک توسط اعداد و به صورت زیر می باشد:

عدد قبل از اعشار، معرف یک درصد حداقل استحکام کششی برحسب مگاپاسکال (Mpa) و عدد بعد از اعشار، معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد.

اعداد فوق هر دو به طور تقریبی بوده و دقیق نمی باشند. .. به عنوان مثال در کلاس 4.6 عدد اول معرف یک صدم استحکام کششی برحسب مگاپاسکال ( 0.01×400) (Mpa=4) و عدد بعد از اعشار معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد، یعنی استحکام کششی ضربدر عدد بعد از اعشار تقسیم بر ۱۰ برابر است با استحکام تسلیم:

400x 6/10 = 240 Mpa

 

نامگذاری درجه بندی و استحکام پیچ و مهره ها

 

البته اگر قطر اسمی پیچها کمتر از ۵ میلی متر باشد، نیازی به درج گرید روی آن نیست. تقریبا برای پیچ های متریک در استاندارد 898 ISO ، ۱۰ نوع گرید مکانیکی تعریف می شود.

مقادیر استحکام نامی بوده و اعداد واقعی پس از انجام آزمون مشخص خواهد شد.

یادآوری: استحکام تسلیم همواره برحسب درصدی از استحکام کششی بیان می شود. به عبارت دیگر، با ضرب اعداد قبل و بعد از اعشار در هم و نیز در عدد ده، استحکام تسلیم به دست می آید؛ به عنوان مثال استحکام تسلیم پیچ 8.8 برابر است با ۶۴۰ مگاپاسکال (640=8x8x10).

 

گرید پیچ ها با هر درجه استحکامی، باید روی سرپیچ به طور خواتا درج شود معمولا به صورت برجسته)، اما این امر در مورد پیچ هایی که دارای گل پیچ حفره دار بوده و با آچار مخصوص (Lشکل) محکم می شوند.

( در این مورد، گرید پیچ های با گرید 8.8 و بالاتر ترجیحا در کناره سر پیچ یا روی آن درج می شود.)

البته اگر قطر اسمی پیچ ها کمتر از 5 میلیمتر باشد نیازی به درج گرید روی ان نیست .

تقریبا برای پیچ های متریک در استاندارد 8987 ISO  ده نوع گرید مکانیکی : (3.6)  (4.6)  (4.8)  (5.6)  ( 5.8)   (6.8)  ( 8.8)  (9.8 )  (10.9)  (12.9) تعریف شده است.

 

در استانداردهای ISO و DIN ، گریدهای مختلفی تعریف شده است.

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا