تسمه نوار نقاله سیمی|قیمت تسمه سیمی

تسمه نقاله سیمی

این نوع تسمه بیشترین استفاده رادرکارخانجات و معدن هایی که نیاز به تسمه هایی مقاوم در برابر وزن و کشش و سایش هستند،دارند
 انواع تسمه نوار نقاله سیمی عرض ۸۰-۱۰۰-۱۲۰ با ضخامت ۱۴ تا ۱۸ میلیمتر

قیمت تسمه نقاله سیمی

عرض ۵۰cm
ضخامت ۱۴ میلیمتر
دست دوم
بسیار نرم
قیمت هر متر ۱۲۵ هزارتومان

*****

عرض ۸۰cm
ضخامت ۱۴ میلیمتر
دست دوم
بسیار نرم
قیمت هر متر ۱۴۰ هزارتومان

عرض ۱۰۰cm
ضخامت ۱۴ میلیمتر
دست دوم
بسیار نرم
قیمت هر متر۱۵۰ هزارتومان

*****

عرض ۱۰۰cm
ضخامت ۱۵ میلیمتر
سیمی با۱ لایه نخ
دست دوم
بسیار نرم
در حد نو
قیمت هر متر ۱۶۰ هزارتومان

*****

عرض ۱۰۰cm
ضخامت ۱۸ میلیمتر
سیمی با ۱ لایه نخ
دست دوم
بسیار نرم با انعطاف زیاد
قیمت هر متر ۲۰۰ هزارتومان

*****

عرض ۱۲۰cm
ضخامت ۱۴ میلیمتر
دست دوم
بسیار نرم
قیمت هر متر ۱۷۰ هزارتومان

*****

عرض ۱۲۰cm
ضخامت ۱۵ میلیمتر
سیمی با ۱ لایه نخ
دست دوم
بسیار نرم
در حد نو
قیمت هر متر ۱۸۰ هزارتومان

*****

عرض ۱۲۰cm
ضخامت ۱۸ میلیمتر
سیمی با ۱ لایه نخ
دست دوم
بسیار نرم با انعطاف زیاد
قیمت هر متر ۲۱۰ هزارتومان

اسکرول به بالا