تسمه نقاله| نوار نقاله| تسمه نوار نقاله

لیست قیمت تسمه نقاله|قیمت لاستیک نوار نقاله

لیست قیمت تسمه نقاله لاستیکی

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض ۵۰ قیمت-تومان
 • عرض ۵۰ تایوان ۳۵۰٫۰۰۰ 

  ۶میل / ۲لایه نخ / ep200

 • عرض ۵۰ تایوان ۴۸۰٫۰۰۰ 

  ۱۰میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۵۰ ترک ۵۱۵٫۰۰۰

  ۱۰میل / ۴ لایه نخ/ ep500

 • عرض ۵۰ کره ای ۶۵۰٫۰۰۰

  ۱۰میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض۵۰ سهند ۷۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل /۳لایه نخ / ep315

 • عرض ۵۰ تایوان ۶۵۰٫۰۰۰

  ۱۲ میل / ۴ لایه نخ / ep 630

 • عرض ۵۰ دنا ۹۲۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep 400

 • آج دار عرض ۵۰ تایوان ۶۱۵٫۰۰۰

  آجدار / ۴ لایه نخ / ep 500

 • آج دار عرض ۵۰ ترک ۷۱۵٫۰۰۰

  آجدار / ۴ لایه نخ /ep 500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض ۶۰ قیمت-تومان
 • عرض ۶۰ تایوان ۴۳۰٫۰۰۰

  ۶ میل /۲ لایه نخ / ep200

 • عرض ۶۰ تایوان ۵۸۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۶۰ ترک ۶۱۵٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep 500

 • عرض ۶۰ کره ای ۸۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۶۰ تایوان ۷۹۰٫۰۰۰

  ۱۲ میل / ۴ لایه نخ / ep630

 • عرض ۶۰ سهند ۷۳۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۳ لایه نخ / ep 400

 • عرض ۶۰ دنا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ /ep 400

 • آج دار عرض ۶۰ تایوان ۷۳۰٫۰۰۰

  آج دار / ۴ لایه نخ / ep500

 • آج دار عرض ۶۰ ترک ۸۵۰٫۰۰۰

  آج دار / ۴ لایه نخ / ep500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض ۶۵ قیمت-تومان
 • عرض ۶۵ تایوان ۴۷۰٫۰۰۰ 

  ۶میل / ۲لایه نخ / ep200

 • عرض ۶۵ تایوان ۶۳۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۶۵ ترک ۶۵۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ /ep 500

 • آج دار عرض ۶۵ تایوان ۷۹۰٫۰۰۰

  آجدار / ۴ لایه نخ / ep 500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض۸۰ قیمت-تومان
 • عرض ۸۰ تایوان ۵۷۰٫۰۰۰

  ۶ میل /۲ لایه نخ / ep200

 • عرض ۸۰ تایوان ۷۷۰٫۰۰۰ 

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۸۰ ترک ۸۱۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۸۰ کره ای ۱٫۱۲۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep500

 • عرض ۸۰ تایوان ۱٫۳۷۰٫۰۰۰

  ۱۳ میل / ۴ لایه نخ / ep 800

 • عرض ۸۰ ترک ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

  ۱۳ میل / ۴ لایه نخ /ep 800

 • عرض ۸۰سهند ۱٫۱۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۳ لایه نخ / ep 315

 • عرض ۸۰ سهند ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep 400

 • عرض ۸۰ دنا ۱٫۳۸۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep400

 • آج دار عرض ۸۰ تایوان ۹۴۰٫۰۰۰

  آجدار / ۴ لایه نخ / ep500

 • آج دار عرض ۸۰ ترک ۹۷۰٫۰۰۰

  آجدار / ۴ لایه نخ / ep 500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض۱۰۰ قیمت-تومان
 • عرض ۱۰۰ تایوان ۷۱۰٫۰۰۰

  ۶ میل / ۲ لایه نخ/ ep250

 • عرض ۱۰۰ تایوان ۹۷۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۴ لایه نخ/ ep500

 • عرض ۱۰۰ ترک ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۳ لایه نخ / ep500

 • عرض ۱۰۰ تایوان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۱۳ میل /۴لایه نخ / ep800

 • عرض ۱۰۰ سهند ۱٫۳۱۵٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۳ لایه نخ / ep400

 • عرض ۱۰۰ دنا ۱٫۴۰۵٫۰۰۰

  ۱۰ میل / ۳ لایه نخ / ep 315

 • آج دار عرض ۱۰۰ تایوان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰

  آجدار ۱۰ میل / ۴ لایه نخ / ep 500

 تسمه نوار نقاله

(conveyor belt) تسمه نوار نقاله در واقع وسیله یا جزء حمل‌کنندهٔ یک سامانه انتقال مواد تسمه ای می‌باشد (که اغلب این سامانه به صورت خلاصه تسمه یا نوار نقاله نامیده می‌شود). 

تسمه نقاله دست دوم

لیست قیمت تسمه نقاله دست دوم آلمانی-کره ای-اروپایی
عرض ۱۰-۱۴۰سانت  /  ۳ تا ۶لایه نخ / ضخامت ۵ تا ۲۰ میل

اسکرول به بالا