تسمه نقاله| نوار نقاله| تسمه نوار نقاله

لیست قیمت تسمه نقاله|قیمت لاستیک نوار نقاله

لیست قیمت تسمه نقاله لاستیکی

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض 50 قیمت-تومان
 • عرض 50 تایوان 350.000 

  6میل / 2لایه نخ / ep200

 • عرض 50 تایوان 480.000 

  ۱۰میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 50 ترک 515.000

  ۱۰میل / 4 لایه نخ/ ep500

 • عرض 50 کره ای 650.000

  ۱۰میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض۵۰ سهند 700.000

  ۱۰ میل /۳لایه نخ / ep315

 • عرض 50 تایوان 650.000

  12 میل / 4 لایه نخ / ep 630

 • عرض 50 دنا 920.000

  10 میل / 4 لایه نخ / ep 400

 • آج دار عرض 50 تایوان 615.000

  آجدار / 4 لایه نخ / ep 500

 • آج دار عرض 50 ترک 715.000

  آجدار / 4 لایه نخ /ep 500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض 60 قیمت-تومان
 • عرض 60 تایوان 430.000

  6 میل /2 لایه نخ / ep200

 • عرض 60 تایوان 580.000

  ۱۰ میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 60 ترک 615.000

  10 میل / 4 لایه نخ / ep 500

 • عرض 60 کره ای 800.000

  10 میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 60 تایوان 790.000

  12 میل / 4 لایه نخ / ep630

 • عرض 60 سهند 730.000

  10 میل / 3 لایه نخ / ep 400

 • عرض 60 دنا 1.000.000

  10 میل / 4 لایه نخ /ep 400

 • آج دار عرض 60 تایوان 730.000

  آج دار / 4 لایه نخ / ep500

 • آج دار عرض 60 ترک 850.000

  آج دار / 4 لایه نخ / ep500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض 65 قیمت-تومان
 • عرض 65 تایوان 470.000 

  6میل / 2لایه نخ / ep200

 • عرض 65 تایوان 630.000

  ۱۰ میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 65 ترک 650.000

  10 میل / 4 لایه نخ /ep 500

 • آج دار عرض 65 تایوان 790.000

  آجدار / 4 لایه نخ / ep 500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض80 قیمت-تومان
 • عرض 80 تایوان 570.000

  6 میل /2 لایه نخ / ep200

 • عرض 80 تایوان 770.000 

  ۱۰ میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 80 ترک 810.000

  ۱۰ میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 80 کره ای 1.120.000

  ۱۰ میل / 4 لایه نخ / ep500

 • عرض 80 تایوان 1.370.000

  13 میل / 4 لایه نخ / ep 800

 • عرض 80 ترک 1.400.000

  13 میل / 4 لایه نخ /ep 800

 • عرض 80سهند 1.100.000

  10 میل / 3 لایه نخ / ep 315

 • عرض 80 سهند 1.200.000

  10 میل / 4 لایه نخ / ep 400

 • عرض 80 دنا 1.380.000

  10 میل / 4 لایه نخ / ep400

 • آج دار عرض 80 تایوان 940.000

  آجدار / 4 لایه نخ / ep500

 • آج دار عرض 80 ترک 970.000

  آجدار / 4 لایه نخ / ep 500

 • تسمه نقاله لاستیکی عرض100 قیمت-تومان
 • عرض 100 تایوان 710.000

  6 میل / 2 لایه نخ/ ep250

 • عرض 100 تایوان 970.000

  10 میل / 4 لایه نخ/ ep500

 • عرض 100 ترک 1.000.000

  ۱۰ میل / 3 لایه نخ / ep500

 • عرض 100 تایوان 1.500.000

  13 میل /4لایه نخ / ep800

 • عرض 100 سهند 1.315.000

  ۱۰ میل / 3 لایه نخ / ep400

 • عرض 100 دنا 1.405.000

  10 میل / 3 لایه نخ / ep 315

 • آج دار عرض 100 تایوان 1.450.000

  آجدار 10 میل / 4 لایه نخ / ep 500

 تسمه نوار نقاله

(conveyor belt) تسمه نوار نقاله در واقع وسیله یا جزء حمل‌کنندهٔ یک سامانه انتقال مواد تسمه ای می‌باشد (که اغلب این سامانه به صورت خلاصه تسمه یا نوار نقاله نامیده می‌شود). 

تسمه نقاله دست دوم

لیست قیمت تسمه نقاله دست دوم آلمانی-کره ای-اروپایی
عرض 10-140سانت  /  3 تا 6لایه نخ / ضخامت 5 تا 20 میل

اسکرول به بالا