برچسب ها:

کرپی الواتور فورج رابط و اتصال دهنده قاشقک به زنجیر الواتور
قیمت کرپی

کرپی

کرپی الواتور   کرپی الواتور فورج ۴۲ ضخامت میلگرد ۴۲ میلیمتر ضخامت رزوه ۳۰ میلیمتر آکس به آکس رزوه ۱۴۷میلیمتر

ادامه مطلب
پیمایش به بالا