پیچ دو سر رزوه قطر 12/ قیمت M12

ظاهر پیچ دو سر رزوه، مانند استوانه ای می باشد که دو سر آن رزوه و قسمتی از ساقه پیچ بدون رزوه ( دارای سادگی ) میباشد که هیچگونه گل پیچی ندارد و برای برای باز یا بستن کردن آن معمولا از آچار پیچ دو سر رزوه استفاده می شود.

لیست قیمت پیچ دوسر دنده m12

 • . سایز قیمت .
 • m 12 * 100 1.850 تومان
 • m 12 * 120 2.300 تومان
 • m12 * 150 2.800 تومان
 • m12 * 200 3.730 تومان
 • m12 * 250 4.700 تومان
 • m12 * 300 5.800 تومان
 • m12 * 350 6.600 تومان
 • m12 * 400 7.850 تومان
 • m12 * 450 8.900 تومان
 • m12 * 500 10.200 تومان
اسکرول به بالا