کرپی یو

واژگان و تعاریف رزوه های متریک/فروش پیچ و مهره

واژگان رزوه ها -واژگان و تعاریف پیچ و مهره ها

 

تعریف واژگان مربوط به رزوه ها و پیچ و مهره ها

 

اضافه مجاز رزوه :

تفاوت مقرر شده اندازه طرح (ماگزيمم مواد) و اندازه ی پایه است . اضافه ی مجاز از نظر اندازه با مقدار مطلق اصطلاح ایزو یعنی انحراف اساسی برابر است .

 


 

پروفیل پایه رزوه :

طرح تکراری ، در یک صفحه ی محوری ، که بطور دائمی در مرز بین حوزه رزوه های خارجی و داخلی ایجادشده همه ی انحرافات نسبت به این مرز هستند.

 


رزوه خارجی :

اصطلاحی که در استانداردهای رزوه متریک ایزو برای شرح دادن همه ی رزوه های خارجی استفاده می شود. همه ی نمادهایی که به رزوه های خارجی مربوط می شوند باحروفات کوچک معین می شوند.


 

قطر سردنده :

در رزوه های خارجی قطر بزرگ و در رزوه های داخلی قطر کوچک را گویند.

 


 

پروفیل های طرح :

ماکزیمم مواد مجاز پروفیل ، رزوه های داخلی و خارجی برای یک کلاس تلرانس مشخص شده را گویند.

 


 

انطباق :

اصطلاح عمومی به کار برده شده تا دلالت کند بر حدود سفتی یاشلی که از کاربرد یک ترکیب مشخصی از اضافه ی مجازها و تلرانس ها در قطعات جفت شونده نتیجه شده .

 


رزوه داخلی :

اصطلاحی که در استانداردهای رزوه متریک ایزو برای شرح دادن همه رزوه های داخلی استفاده می شود . همه ی نمادهای که به رزوه های داخلی مربوط می شوند با حروفات بزرگ معین می شوند .

 


 

 

صنایع کوبن پیچ:

تولید و پخش انواع پیچ و مهره ، واشر و یوبولت های گالوانیزه

با مناسب ترین قیمت و کیفیت .

ارسال به تمام نقاط کشور ۰۹۱۲۴۲۲۴۷۸۶  –  ۰۲۱۵۶۳۴۴۹۴۱

 

 


انحراف :

تفاوت جبری یک اندازه( واقعی ، ماگزيمم ، مینیمم و غیره) و اندازه ی پایه است . اصطلاح انحراف لزوما نشان دهنده یک خطا نیست .

 

انحراف اساسی :

برای رزوه های استاندارد ، نزدیک ترین انحراف (فوقانی یا تحتانی) به اندازه ی پایه است انحراف اساسی انحراف فوقائى (es) برای یک رزوه خارجی و انحراف تحتانی (EI) برای یک رزوه داخلی است .

 

انحراف تحتانی :

تفاوت جبری حد مینیمم اندازه و اندازه ی پایه است .

 

انحراف فوقانی :

تفاوت جبری حد ماگزيمم اندازه و اندازه ی پایه است.

 


تلرانس :

كل مقدار انحراف مجاز اندازه یک بعد. تلرانس ، تفاوت حدماگزيمم اندازه و حد مینیمم اندازه است تفاوت جبری انحراف فوقانی و انحراف تحتانی است .

تلرانس یک مقدار مطلق بدون علامت است . برای اینکه اندازه طرح به طرف مینیمم مواد باشد برای رزوه ها تلرانس به کار برده می شود. بنابراین ، برای رزوه های خارجی مقدارهای منفی تلرانس وبرای رزوه های داخلی مقدارهای مثبت تلرانس بکار برده می شود .

 


کلاس تلرانس:

ترکیب یک موقعیت تلرانس بایک درجه ی تلرانس است،که اضافه ی مجاز ( انحراف اساسی)و تلرانس قطرهای گام و بزرگ رزوه های خارجی و قطر های گام و کوچک رزوه های داخلی را مشخص می کند .

 


درجه ی تلرانس :

یک نماد عددی است که تلرانس قطر های سردنده و گام بکار برده شده برای طرح پروفیل ها را معین می کند.

 


موقعیت تلرانس :

یک نماد حرفی است که موقعیت منطقه ی تلرانس در ارتباط با اندازه ی پایه را معین می کنند این موقعیت اضافه ی مجاز (انحراف اساسی) را معین می کد.

 


صنایع کوبن پیچ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا