نحوه خواندن نمره تسمه جناغی

تسمه جناغی - خواندن نمره

تسمه های جناغی را در انواع و اندازه های مختلف می سازند .عرض تسمه های جناغی معمولی بین ۳ر۶ میلیمتر ( اینچ) تا ۱ر۳۸ میلی متر (۱/۲ ۱ اینچ) تغییر می کند، اما به ندرت ممکن است این ارقام را روی تسمه مشاهده کنید. آنچه روی تسمه می بینید معمولا عرض، نوع کار و طول تسمه، به صورت کدی ساده است، اما این کد بین سازندگان مختلف، متفاوت است.

مثلا در کد تسمه 4LA10 عدد ۴ نشان دهنده عرض نامی ۱/۴ اینچ است، حرف L نشانه کار سبک، و سه رقم بعدی معرف طول تسمه برحسب اینچ است؛ رقم آخر معرف دهم اینچ است (معمولا صفر به معنای گرد بودن عدد، یا ۵ به معنای ۱/۲ اینچ). بنابراین طول تسمه 4LA10 برابر ۰ر۴۱ اینچ است.

بعضی از تسمه ها کد یا شماره قطعه متری دارند، که بر یک سیستم استاندارد صنعتی متفاوت با سیستم کدگذاری انگلیسی مبتنی است. تسمه معادل تسمه انگلیسی با گد 4L410 که در مثال بالا شرح داده شد، تسمه 13R1040 است.

نخستین رقم یا ارقام، عرض نامی تسمه را بر حسب میلیمتر نشان می دهد که در این مثال ۱۳ میلی متر است. نوع کار این تسمه با حرف «R》 نشان داده شده که معادل «L» برای تسمه های انگلیسی است و حاکی از کار سبک است. آخرین رقم طول تسمه را برحسب میلی متر نشان می دهد که در این مثال ۱۰۴۰ میلی متر است.

 

● تذکر: اگرچه سازندگان تسمه از سیستم های شماره گذاری مشابهی استفاده میکنند، ابعاد تسمه هایی که کد یکسان دارند، اما سازندگان مختلف آنها را تولید کرده اند، اندکی با هم تفاوت دارد. به علاوه اختلاف ساخت سبب می شود که تسمه به شیوه های متفاوت در شیار فلکه جا بیفتد و کشایی متفاوتی داشته باشد. بنابراین تسمه های ساخت سازندگان مختلف را نباید به جای یکدیگر به کار برد و نباید در سیستمهای چند تسمه ای، آنها را در کنار یکدیگر قرار داد. ●

  • هر نوع تسمه را در طولهای مختلف به بازار عرضه می کنند.
  • در هنگام تعویض تسمه، سعی کنید از همان نمره تسمه فرسوده استفاده کنید. اگر کد تسمه خوانا نیست، سعی نکنید ابعاد تسمه را اندازه گیری کنید، زیرا تسمه فرسوده کش آمده و ابعاد آن تغییر یافته است. یک متر فلزی را دور دو فلکه بیندازید و ابتدا آن را به اندازه ۱/۴ فاصله تسمه سفت کنی، شل کنید. بقیه، و کمی بیشتر از آن، در هنگام کش آمدن اولیه تسمه نو گرفته می شود زیرا تسمه های جناغی همواره کش می آیند و طول آنها هرگز کاهش نمی یابد.
  • هرگز تسمه ای نخرید که به اندازه ای سفت باشد که ناچار شوید با اهرم کاری آن را روی فلکه جا بیندازید. با این عمل منجید کششی داخل تسمه پاره می شود. همیشه تسمه مناسب برای کار مورد نظر تهیه کنید.
  • در اغلب سیستم های محرک تسمه ای، فلکه را از فولاد شکل یافته یا چدن ریختگی می سازند. [شکل]
  • فلکه های استاندارد را با شیار معمولی یا عمیق می سازند. از فلکه با شیار عمیق معمولا هنگامی استفاده می شود که تسمه جناغی تحت زاویه ای وارد شیار می شود؛ به عنوان مثال می توان از سیستم های محرک ربع گرد، روی محرک هایی که محور عمودی دارند، یا در مواردی که تسمه روی فلکه پایدار نیست، نام برد.

کاربرد فلکه فولادی

۱) از فلکه های فولادی پرسی بیشتر برای انجام کارهای سبک (تسمه های 5L و 2L,3L,4L)، در خودروها و در ماشینهای کشاورزی استفاده می کنند.

۲) فلکه های چدنی را در انواع سیستم محرک با تسمه جناغی به کار می برند. تقریبا همیشه در کاربردهایی از این نوع فلکه استفاده می کنند که بار در نوسان است و اثر چرخ لنگر اهمیت دارد.

اسکرول به بالا