ماشین آلات عمرانی _ تکنولوژی ماشین آلات در آینده

آینده ماشین آلات عمرانی :

در آینده ای نه چندان دور، رویدادهای قابل توجه زیادی در طراحی و ساخت این ماشین ها پدیدار می شود. استفاده از تکنولوژی های جدید حاصل از کاربرد کامپیوترها، بیشترین و مهم ترین تغییرات در طراحی و کاربرد ماشین ها خواهد بود.

کنترل کامپیوتری سیستم ماشین آلات، برای افزایش دقت و کنترل سوخت رسانی و کارایی آن، کنترل آلودگی گازهای خروجی، کنترل سیستم های هیدرولیکی، انتقال قدرت، احساس بار و تنظیم و ثبت کار، صورت می گیرد. تکنولوژی بی سیم موجب افزایش نظارت و کنترل بر ناوگان ماشین آلات از نظر مدیریت و تولید آنها می شود و سرانجام کنترل از دور ماشین آلات واقعیتی است که از نظر تجاری امکان پذیر می باشد. استفاده از کامپوزیت ها و آلیاژهای جدید که با وزن کمتر، مقاومت بیشتری نشان میدهند، در قطعات ماشین آلات امکان ساختن انواع کوچک تر با قدرت و تولید بیشتر را برای سازندگان فراهم می کند.

روند آینده تکنولوژی ماشین آلات :

بصورت خلاصه، روند توسعه آتی ماشین آلات را می توان در دو گروه تحولات در مدیریت ماشین آلات و تحولات در تکنولوژی ماشین آلات طبقه بندی نمود.  برخی از مواردی که به عنوان تحولات آتی تکنولوژی ماشین آلات محسوب می گردند، عبارتند از :

● توسعه کاربرد کامپیوتر در این صنعت و تأثیر آن در کنترل سیستم های هیدرولیکی، ثبت اطلاعات،

ناوبری

●توسعه کاربرد تکنولوژی بیسیم و کنترل از راه دور : کاربرد آلیاژهای جدید و کم شدن وزن

●افزایش راندمان و کاهش مصرف و استهلاک

●توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی (هوا، صدا، آب و…)

●گرایش به سوختهای پاک

●توسعه روباتیک

●شتاب توسعه ماشین آلات مربوط به تعمیر و نگهداری زیرساختها

●گسترش ماشین آلات خاص

روندهای آتی مدیریت ماشین آلات:

هم چنین، برخی از مواردی که به عنوان تحولات آتی مدیریت ماشین آلات محسوب می گردند عبارتند از :

• مانیتورینگ پیشرفته و افزایش راندمان و عملکرد

• توسعه لیزینگ و سایر روش های مالی در تأمین ماشین آلات

• توسعه بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه

•کاربرد وسیع اینترنت و تکنولوژی های وب محور •افزایش رقابت در اثر جهانی شدن

•ادغام شرکت های تولید کننده

•توسعه کاربرد روش های مدیریت پروژه در استفاده بهینه از ماشین آلات

•پر رنگ شدن نقش آموزش نیروی انسانی در بهره برداری مطلوب تر از ماشین آلات

•توجه روزافزون به ایمنی و بهداشت حرفه ای در کاربرد ماشین آلات

پیمایش به بالا