لیست قیمت کرپی های الواتور فورج

کرپی الواتور فورج رابط و اتصال دهنده قاشقک به زنجیر الواتور

 قیمت کرپی الواتور های فورج

کرپی الواتور ۱۴
ضخامت میلگرد ۱۴m
ضخامت رزوه ۱۲mm
آکس به آکس رزوه ۴۵ میلیمتر
قیمت : 25.000 تومان

کرپی الواتور ۱۶
ضخامت میلگرد ۱۶mm
ضخامت رزوه ۱۴mm
آکس به آکس رزوه ۵۶ میلیمتر
قیمت : 26.500 تومان

کرپی الواتور ۱۸
ضخامت میلگرد ۱۸mm
ضخامت رزوه ۱۶mm
آکس به اکس رزوه ۶۳ میلیمتر
قیمت : 28.000 تومان

کرپی الواتور ۲۰
ضخامت میلگرد ۲۰mm
ضخامت رزوه ۱۸mm
آکس به آکس رزوه ۷۰ میلیمتر
قیمت : 32.000 تومان

لیست قیمت کرپی الواتور فرم
 DIN 745  – DIN5966
تولید کرپی الواتور طبق نقشه با سایز سفارشی

کرپی الواتور چیست؟

کرپی ها ،اتصال دهنده های دو سر رزوه میباشند، که جهت اتصال دو قطعه به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.. 

پیمایش به بالا