پیچ دنده کبریتی

لیست قیمت پیچ های یک متری دین 975

پیچ های متری قطر 4تا64میلیمتردین 975

(طول سایزها (یک متری)میباشد)

گرید 5.6

قطر(میل)   قیمت هر عدد

متری4    = …. تومان

متری5    = ….  تومان

متری6    = …. تومان

متری8    = ….  تومان

متری10  = …. تومان

متری12  = 15000  تومان

متری14  = 22000  تومان

متری16  = 27000  تومان

متری18  = 35000  تومان

متری20  = 43000   تومان

متری22  = 50000  تومان

متری24  = 56000  تومان

متری25  = 65000  تومان

متری27  = 71000  تومان

متری28  =78000  تومان

متری30  = 89000  تومان

متری32  = 100000  تومان

متری35  = 130000  تومان

متری36  = …. تومان

متری38  = ….  تومان

متری39  = ….  تومان

متری42  = ….  تومان

متری45  = 240000  تومان

متری48  = …. تومان

متری52  = ….  تومان

متری56  = ….  تومان

متری60  =…. تومان

متری64  = ….  تومان

 


صنایع کوبن پیچ       09124224786

 

پیمایش به بالا