پیچ دنده کبریتی

لیست قیمت پیچ های یک متری دین ۹۷۵

پیچ های متری قطر ۴تا۶۴میلیمتردین ۹۷۵

(طول سایزها (یک متری)میباشد)

گرید ۵٫۶

قطر(میل)   قیمت هر عدد

متری۴    = …. تومان

متری۵    = ….  تومان

متری۶    = …. تومان

متری۸    = ….  تومان

متری۱۰  = …. تومان

متری۱۲  = ۱۵۰۰۰  تومان

متری۱۴  = ۲۲۰۰۰  تومان

متری۱۶  = ۲۷۰۰۰  تومان

متری۱۸  = ۳۵۰۰۰  تومان

متری۲۰  = ۴۳۰۰۰   تومان

متری۲۲  = ۵۰۰۰۰  تومان

متری۲۴  = ۵۶۰۰۰  تومان

متری۲۵  = ۶۵۰۰۰  تومان

متری۲۷  = ۷۱۰۰۰  تومان

متری۲۸  =۷۸۰۰۰  تومان

متری۳۰  = ۸۹۰۰۰  تومان

متری۳۲  = ۱۰۰۰۰۰  تومان

متری۳۵  = ۱۳۰۰۰۰  تومان

متری۳۶  = …. تومان

متری۳۸  = ….  تومان

متری۳۹  = ….  تومان

متری۴۲  = ….  تومان

متری۴۵  = ۲۴۰۰۰۰  تومان

متری۴۸  = …. تومان

متری۵۲  = ….  تومان

متری۵۶  = ….  تومان

متری۶۰  =…. تومان

متری۶۴  = ….  تومان

 


صنایع کوبن پیچ       ۰۹۱۲۴۲۲۴۷۸۶

 

اسکرول به بالا