قیمت پیچ خشکه 8.8سایز12

لیست قیمت پیچ خشکه8.8 قطر 12 تمام دنده din 933

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید 8.8

 • سایز 25   *  12 20000
 • سایز 30   *  12 20500
 • سایز 35   *  12 21700
 • سایز 40   *  12 24900
 • سایز 50   *  12 33400
 • سایز 60   *  12 33800
 • سایز 70   *  12 34200

لیست قیمت پیچ خشکه8.8 قطر 12 نیم رزوه din 931

 • طول(میل) - قطر(میل) قیمت (ریال)

  گرید 8.8

 • سایز 60   *  12 36000
 • سایز 70   *  12 40600
 • سایز 80   *  12 47000
 • سایز 100   *  12 57200
 • سایز 120   *  12 62800
 • سایز 130   *  12 70700
 • سایز 150   *  12 80500
پیچ و مهره

تولید انواع پیچ مهره _ فروش عمده و جزئی

لیست قیمت پیچ و مهره 
پیچ خشکه 8.8
پیچ خشکه 10.9

اسکرول به بالا