قیمت تسمه نقاله | تسمه نقاله دست دوم

 تسمه نقاله دست دوم سیم دار و نخ دار

 

تسمه ، سطح تکیه گاهی و حرکت دهنده ای است که مواد را در روی خود جا به جا می کند.انواع متعدد از نظر اندازه ها و درجات وجود دارند،که از میان آنها مناسب ترین نوع را برای کار مورد نظر می توان انتخاب کرد.

تسمه ها با اتصال چندین لایه و یا لایه های متعدد بافته شده به صورت یک نوار یکپارچه بافته شده که مقاومت کششی لازم در تسمه را بوجود می آورد ساخته می شود.لایه ها را با مواد چسبناک می پوشانند که آنها به صورت یک جسم یکپارچه در می آیند.ذر انواع مخصوصی از تسمه ها برای ازدیاد مقاومت کششی تسمه در داخل آنها سیم های فولادی ، نایلون و یا ابریشم مصنوعی قرار می دهند.

 

لیست قیمت  تسمه نوار نقاله دست دوم  

( ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۶۵ ۷۰ ۷۵ ۸۰۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۵۰ )

 { با بیشترین تنوع در عرض ای پی قیمتضخامت }

 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۵۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه  —  EP ۸۰۰
مارک کره
قیمت۸۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۵۰ cm
ضخامت ۱۲میل ۴لایه EP۸۰۰
مارک فونیکس
قیمت : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۵۰ cm
ضخامت ۱۴میل  —  ۷لایه  —  EP1000
مارک کره ای
قیمت : ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۴۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه  —  EP۸۰۰
مارک کره
قیمت : ۸۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۴۰ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۴لایه  —  EP۸۰۰
مارک فونیکس
قیمت : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۴۰ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۵لایه  —  EP1400
مارکایتالیا
قیمت : ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۴۰ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۴لایه  —  EP630
مارک کومه هو
قیمت : ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۳۰ cm
ضخامت ۱۳میل  —  ۳لایه  —  EP۸۰۰
مارکایتالیا
قیمت : ۹۵۰٫۰۰۰ تومان

 

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض۱۳۰ cm
ضخامت۱۸میل  —  ۵لایه  —  EP1000
مارک آلمانی
قیمت : ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۲۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه  —  EP۸۰۰
مارک کو مه هو
قیمت :۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۲۰ cm
ضخامت ۱۸میل  —  ۴لایه  —  EP 1000
مارک فونیکس
قیمت: ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۲۰ cm
ضخامت ۱۴میل  —  ۴لایه  —  EP۸۰۰
مارک فونیکس
قیمت : ۱۹۰٫۰۰۰تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۰۰ cm
ضخامت ۱۰ میل ۴لایه EP۸۰۰
مارک فونیکس
قیمت : ۴۰۰٫۰۰۰  تومان 

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض۱۰۰ cm
ضخامت ۱۲میل ۴لایه EP۸۰۰
مارک کره ای
قیمت : ۵۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۰۰ cm
ضخامت ۱۴میل ۵لایه EP۸۰۰
مارک ایتالیایی
قیمت: ۶۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۰۰ cm
ضخامت ۱۵میل ۵لایه EP 1000
مارک فونیکس
قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۰۰ cm
ضخامت ۱۸میل ۵لایه EP 1000
مارک فونیکس
قیمت : ۸۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۰۰ cm
ضخامت ۱۸میل ۷لایه EP1400
مارک فونیکس
قیمت : ۹۰۰٫۰۰۰  تومان


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۱۰۰ cm
ضخامت ۱۵ میل ۷لایه EP1400
مارک کومهو
قیمت : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۸۰ cm
ضخامت ۱۰ میل  — ۴لایه نخ — EP۴۰۰
مارک کومه هو
قیمت : ۶۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۸۰ cm
ضخامت ۱۱ میل  — ۴ لایه نخ — EP800
آلمانی
قیمت: ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۸۰ cm
ضخامت ۱۲ میل  — ۵ لایه نخ — EP800
کره ای
قیمت : ۸۰۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۸۰ cm
ضخامت ۱۲ میل  — ۵ لایه نخ — EP1000
آلمانی
قیمت: ۹۰۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۸۰ cm
ضخامت ۱۰ میل  — ۳ لایه نخ — EP315
آلمانی
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۵ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۳لایه نخ  — EP۴۰۰
کره ای
قیمت: ۶۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۵ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه نخ  —  EP۵۰۰
کره ای
قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۵ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۴لایه نخ  —  EP۸۰۰
آلمانی
قیمت :۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۵ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۵لایه نخ  —  EP۸۰۰
کره ای
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۵ cm
ضخامت ۸میل  —  ۳لایه نخ  —  EP۵۰۰
کره ای
قیمت : ۵۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۵ cm
ضخامت ۶میل  —  ۳لایه نخ  —   EP۳۱۵
کره ای
قیمت : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۰ cm
ضخامت ۸میل   —  ۳لایه نخ  —  EP۴۰۰
کره ای
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۰ cm
ضخامت ۱۰میل —  ۴لایه نخ  —  EP500
کره ای
قیمت : ۶۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۰ cm

ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه نخ  —  EP۶۳۰
کره ای
قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۷۰ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۵لایه نخ  —  EP۸۰۰
آلمانی
قیمت : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۵ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۴لایه نخ  —  EP۶۳۰
مارک فونیکس
قیمت : ۶۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۵ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۳لایه نخ   —  EP۵۰۰
آلمانی
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۵ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴ لایه نخ   —  EP800
کره ای
قیمت : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۵ cm
ضخامت ۸ میل  —  ۳ لایه نخ   —  EP400
کره ای
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرۻ ۶۰ cm
ضخامت ۸میل  —  ۳لایه  —  EP۵۰۰
مارک کومه هو
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۳لایه  —  EP۵۰۰
مارک کوموهو
قیمت : ۶۵۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه  —  EP۶۳۰
مارک کوموهو
قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۰ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۴لایه  —  EP۸۰۰
مارک فونیکس
قیمت : ۸۰۰٫۰۰۰  تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۵لایه  —  EP۸۰۰
مارک فونیکس
قیمت : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۰ cm
ضخامت ۱۲میل  —  ۵لایه  —  EP۸۰۰
مارک کوموهو
قیمت : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۵۰ cm
ضخامت ۸ میل  — ۳ لایه  —  EP315
مارک کوموهو
قیمت : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض۵۰ cm
ضخامت ۱۰ میل  —  ۳لایه  —  EP315
مارک کوموهو
قیمت : ۵۵۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۶۰ cm
ضخامت ۱۰ میل  — ۴ لایه  —  EP630
فونیکس
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض۵۰ cm
ضخامت ۱۰ میل  — ۵ لایه  —  EP630
کوموهو
قیمت : ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۴۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۴لایه  —  EP ۴۰۰
مارک کره
قیمت :۴۰۰٫۰۰۰تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۳۰ cm
ضخامت ۱۰میل  —  ۳لایه  —  EP۴۰۰
مارک کره
قیمت : ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۲۵ cm
ضخامت ۱۰ میل  —  ۴لایه  —  EP۴۰۰
مارک کره
قیمت : ۲۵۰٫۰۰۰تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرض ۲۵ cm
در حد نو ضخامت ۱۰میل ۳لایه
مارک کوموهو
قیمت : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

 


 

تسمه نوار نقاله لاستیکی عرۻ ۲۰ cm
در حد نو ضخامت ۸میل ۳لایه
مارک کوموهو
قیمت : ۱۰۰٫۰۰۰تومان

 


صنایع کوبن پیچ    ۰۹۱۲۴۲۲۴۷۸۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا