قیمت بست تسمه نوار نقاله

قیمت بست تسمه نوار نقاله

 

بست تسمه نوار نقاله ۲پیچ
سایز: 1.4 – 1
قیمت : 4100 تومان

بست تسمه نوار نقاله ۲پیچ
سایز : 1.5
قیمت : 4300  تومان

بست تسمه نوار نقاله تک پیچ
سایز: ٨
قیمت :  …… تومان

بست تسمه نوار نقاله تک پیچ
سایز : ۱۰
قیمت : ……. تومان

 

پیچ و مهره بست نوار نقاله
قیمت : …… تومان

 


صنایع کوبن پیچ

 

پیمایش به بالا