قلاویز رزوه _ قلاویز پیچ و مهره

قلاویز رزوه یکی از ابزارالات خیلی مهم میباشد که در صنعت بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. برای ایجاد یک سوراخ رزوه کاری شده با قابلیت اطمینان بالا و قوی بایستی قلاویزی ایده آل متناسب با عملیات مورد نظر را انتخاب نمود قلاویز کاری را میتوان توسط سه نوع قلاویز متفاوت هم بوسیله ماشین و هم بوسیله دست انجام داد.

 

انواع قلاویز رزوه

سه نوع قلاویز عبارتند از :

 1. قلاویز پیشرو (مخروطی) (Taper)
 2. قلاویز میانرو (نوع دوم) Plug)
 3. قلاویز پسرو انتهادار (Bottoming)

هر سه نوع قلاویز رزوه دارای شکل و اندازه یکسانی میباشند. ولی قسمت رأس مخروطی آنها متفاوت میباشد.

 

تفاوت قلاویزهای رزوه 

تفاوت راس مخروطی قلاویزهای رزوه بدین شرح میباشد؛

 • قلاویزهای پیشرو تقریبا تا هفت دنده از ده دندانه ابتدایی قلاویز مخروطی میگردند
 • قلاویزهای میانرو تقریبا تا سه دنده از ده دندانه ابتدایی قلاویز مخروطی میگردند
 • قلاویز پسرو تنها در دنده اول یا تا دنده دوم خود مخروطی می گردد.
  ● برخی از سازندگان قلاویزها قلاویزهایی با عنوان شبه پسرو تولید میکنند. که دارای دو یا دو و نیم دندانه در قسمت رأس مخروطی میباشند. این نوع شکل قلاویز حالت عمومی ندارد.

 

روش شناسایی قلاویزهای پیچ و مهره

قلاویزهای رزوه با توجه به نوع طراحیشان با عناوین قلاویز نوع ۱ نوع ۲ و نوع ٣ مشخص میگردند. هر یک از این نوع قلاویزهای رزوه دارای قطر قلاویز و مشخصات فیزیکی بخصوصی میباشند. این روش شناسایی قلاویزها توسط شرکت United States Cutting Tools Institute ابداع گردیده که با استاندارد ASME ANSI B94.9 مشخص میگردد.

انواع قلاویزهای رزوه نیز بصورت زیر شناسایی می گردند.

 1. قلاویزهای نوع ۱ دارای اندازه پیچی ماشینی 12-0# و ابعاد متریک در حدود 1.6mm تا 5mm می باشند. این قلاویزها دارای یکسری مراکز خارجی بر روی رزوه و انتهای ساقه خود میباشند که البته آنها را میتوان در قلاویزهای پسرو حذف نمود.
 2. قلاویزهای نوع ۲ در محدوده ابعادی اینچی 1/4 تا 3/8 (0.250 تا 0.3750) یا محدوده ابعادی متریک 6mm تا 10mm موجود می باشند. این قلاویزها ممکن است دارای یکسری مراکز خارجی بر روی انتهای رزوه باشند که البته میتوان در قلاویزهای پسرو آنها را حذف نمود. همچنین این نوع قلاویزها دارای بخشی مخروطی در قسمت انتهایی میله خود میباشند که اندازه آن در حدود یک چهارم قطر میله خود میباشد
 3. در قلاویزهای نوع ۳ تمامی قلاویزهای با ابعاد بیش از 3/8 محدوده ابعادی اینچی و بیش از 10mm در محدوده ابعادی متریک را در بر می گیرند. این قلاویزها دارای یکسری مراکز داخلی بر روی قسمت انتهایی رزوه و قسمت انتهایی میله می باشند.
پیمایش به بالا