فروش و پخش تسمه های برزنتی و pvc با قیمت مناسب

تسمه برزنتی - تسمه بالابر-تسمه الواتور

پخش انواع تسمه الواتور برزنتی و تسمه نقاله های لاستیکی با مقاومت استحکام بالا در برابر سایش و کشش.

فروش تسمه برزنتی لبه گرد و فابریک از (عرض ۲٫۵ سانت تا ۱۲۰ سانتیمتر ).

تولید انواع پیچ و مهره های قاشقک و قاشقک های فلزی و پلاستیکی

از تسمه الواتور برزنتی به عنوان تسمه نقاله مخصوص انتقال نیرو و کشش جهت جایه جایی انواع مواد مانند: (آرد برنج – غلات خاک) به طور عمودی در بالابر های سلطی مورد استفاده قرار می گیرند

قیمت انواع سایزهای تسمه های برزنتی

تسمه برزنتی ۳میل با ۲ لایه منجید 

تسمه برزنتی عرض ۵۰ میل = ۵۴۵۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۷۵ میل = ۶۶۵۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰۰ میل = ۷۸۵۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۲۵ میل = ۸۸۵۰تومان

تسمه برزنتی ۴میل با ۳ لایه منجید

تسمه برزنتی عرض ۵۰ میل = ۱۵٫۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۷۵ میل = ۲۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۲۵ میل = ۲۴٫۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵۰ میل = ۳۴٫۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۷۵ میل =۴۵٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۰۰ میل = ۵۴٫۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۵۰ میل = ۶۹٫۵۰۰تومان

مطالب مرتبط

قاشقک بالابر الواتور

تسمه برزنتی ۵میل با ۴ لایه منجید

تسمه برزنتی عرض ۵ سانت = ۲۱٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۷/۵ سانت = ۳۰٫۵۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰ سانت = ۴۱٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵ سانت = ۵۴٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۰ سانت = ۶۶٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۵ سانت = ۹۱٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۰ سانت = ۱۰۴٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۵ سانت = ۱۲۱٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۰ سانت = ۱۳۶٫۰۰۰ تومان
تسمه عرض برزنتی ۴۵ سانت = ۱۵۱٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۵۰ سانت = ۱۸۹٫۰۰۰تومان

تسمه برزنتی ۶ میل با ۵ لایه منجید

تسمه برزنتی عرض ۵ سانت = ۱۲۲۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰ سانت = ۱۹۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵ سانت = ۲۵۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۰ سانت = ۳۳۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۵ سانت = ۳۸۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۰ سانت = ۴۴۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۵ سانت = ۵۱۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۰ سانت = ۵۹۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۵ سانت = ۶۱۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۵۰ سانت = ۸۱۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۶۰ سانت = ۹۸۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۷۰ سانت = ۱۰۶۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۸۰ سانت = ۱۲۵۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۹۰ سانت =۱۳۰۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰۰ سانت = ۱۴۲۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۲۰ سانت = ۱۵۴۰۰۰تومان

مطالب مرتبط

لیست قیمت تسمه نقاله لاستیکی

تسمه برزنتی ۷ میل با ۶ لایه منجید

تسمه برزنتی عرض ۱۰ سانت = ۱۵.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵ سانت = ۲۲.۵۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۰ سانت = ۳۰.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۵ سانت = ۳۷.۵۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۰ سانت = ۴۵.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۵ سانت = ۵۲.۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۰ سانت = ۶۰.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۵۰ سانت = ۷۵.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۶۰ سانت = ۹۰.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۷۰ سانت = ۱۰۵.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۸۰ سانت = ۱۲۰.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۹۰ سانت = ۱۳۵.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰۰ سانت = ۱۵۰.۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۲۰ سانت = ۱۸۰.۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۴۰ سانت = ۲۱۰.۰۰۰ تومان

تسمه برزنتی ۸ میل با ۷ لایه منجید

تسمه برزنتی عرض ۱۰ سانت = ۴۰٫۵۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵ سانت = ۷۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۰ سانت = ۱۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۵ سانت = ۱۳۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۰ سانت = ۱۷۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۵ سانت = ۱۹۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۰ سانت = ۲۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۵۰ سانت = ۳۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۶۰ سانت = ۳۵۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۷۰ سانت = ۴۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۸۰ سانت = ۴۵۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۹۰ سانت = ۵۵۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰۰ سانت = ۶۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۲۰ سانت = ۷۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۴۰ سانت = ۸۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵۰ سانت = ۸۵۰٫۰۰۰تومان

تسمه برزنتی ۱۰ میل با ۸ لایه منجید

تسمه برزنتی عرض ۱۰ سانت = ۵۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵ سانت = ۶۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۰ سانت = ۹۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۲۵ سانت = ۱۳۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۰ سانت = ۲۰۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۳۵ سانت = ۲۱۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۰ سانت = ۲۶۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۴۵سانت =۲۸۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۵۰ سانت =۳۳۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۶۰ سانت = ۳۵۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۷۰ سانت = ۵۴۰٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۸۰ سانت = ۵۵۵٫۰۰۰تومان
تسمه برزنتی عرض ۹۰ سانت = ۵۸۰٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۰۰ سانت = ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۲۰ سانت = ۷۴۰٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۴۰ سانت = ۸۸۰٫۰۰۰ تومان
تسمه برزنتی عرض ۱۵۰ سانت = ۹۰۰.۰۰۰ تومان

کاربرد تسمه الواتور -تسمه نقاله برزنتی

این تسمه ها در الواتور های بالابر به صورت عمودی دور غلتک بالا و پایین (ثابت و متحرک) فیکس میشوند.

روی سطح این تسمه ها با فاصله اندازه های مشخص شده سطل ها و قاشقک های  فلزی و یا پلاستیکی توسط پیچ و مهره های مخصوص قاشقک نصب میشود. البته نوع مواد و جنس سطل ها بسته به نوع بار جابجا شونده دارد.

بار و مواد از قسمت پایین به محفظه الواتور تغذیه می شود و قاشقک ها به صورت پشت سر هم داخل مواد فرو رفته و در قسمت بالا مواد را تخلیه میکند.

مزایای تسمه الواتور برزنتی

این نوع از تسمه ها نقاله یکی از کارآمد ترین و پرمصرف ترین تسمه ها می باشند که به دلیل -استحکام -قدرت-و مقاوم بودنشان در برابر کشش از انها جهت انتقال مواد به صورت عمودی در الواتور های سطلی مورد استفاده قرار می گیرند.

تسمه الواتور های برزنتی در مقایسه با تسمه های لاستیکی، از تعداد لایه منجید های بیشتر و ضخامت کمتر ساخته و تولید میشوند که باعث گردش راحتر دور غلتک و تحمل وزن بیشتر می باشند.

بیشتر قسمت این نوع از تسمه ها از لایه های منجید میباشد لذا مناسب ترین نوع از تسمه میباشند که می توان از انها جهت انتقال نیرو در انواع تجهیزات و دستگاه های مختلف استفاده کرد.

رول و متراز تسمه های برزنتی ۱۰۰متر و عرض انها بر اساس اینچ تولید(“۱تا”۴۸) و ساخته میشوند.

اسکرول به بالا