زنجیر الواتور

توسط زنجیرقابلیت جابه جایی مواد از نقطه ای به نقطه ی دیگرهای الواتور انجام می شود.
اسکرول به بالا