دلایل شکستن کرپی و پیچ

شکستن کرپی و پیچ

 

شکستن کرپی ها و پیچ و مهره ها یکی دیگر از عواملی میباشد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در کار و دستگاه و غیره میشود.

شکستن کرپی و پیچ و مهره ها دلایل زیادی دارند و رعایت نکردن بعضی از نکات مهم باعث به وجود امدن این مشکل میشوند.

 

دلایل شکستن کرپی و پیچ

۱ _نوع فلز و آلیاژ
۲_نوع سخت کاری و آبدهی(عملیات حرارتی)
۳_تولید و طراحی ساخت در کرپی و پیچ ها
۴_فشار و نیروی ناکافی در هنگام نصب

 

 

(اگر بین هرکدام از اجزای اتصال فاصله باشد و سفت و بستن مهره و فشار کم و کافی و مناسب نباشد باعث آسیب دیدگی از نیرو برشی میشود به دلیل انکه فاصله مناسب در سفت نمودن مهره در کرپی و پیچ ها بسیار مهم میباشد .)

۵_فشار و نیروی زیاد در هنگام نصب

(همان طور که سفت و پیش تنیدگی کم میتواند در کرپی و پیچ ها باعث شکست در آنها شود سفت نمودن بیش از حد هم میتواند باعث شکستن شود سفت کردن بیش از حد باعث فشار زیاد در مهره و زیر گل پیچ میشود و این امر باعث فرورو رفتن اجزا در یکدیگر میشود و نیروی پیش تنیدگی پایین می آید .)

۶_هرز شدن و کچل شدن رزوه

(که به دلیل بستن نامناسب مهره و زمانی که آلیاژ مهره ای که استفاده میشود از آلیاژ پیچ یا کرپی سخت تر باشد یا سفت کردن بیش از حد مهره که باعث افزایش نیروی برشی در رزوه شده و رزوه را هرز مینماید .)

 

۷_وارد کردن نیرو و بار بیش از حد

(وقتی نیرو و باری که به نقطه اتصال وارد میشود و نیروی وار شده به ان نقطه بیش از حد مجاز باشد باعث بروز مشکل میشود .)

 

۸_خستگی در رزوه ها

(اگر بار سیکلی به نقطه اتصال وارد شود و یا نقطه اتصال در موقعیت لرزشی باشد باعث گسیختگی ناشی از خستگی در رزوه میشود و شما میتوانید با افزایش قسمت ساده و رزوه نشده پیچ یا کرپی از بروز این مشکل که یکی دیگر از عوامل شکسته شدن است جلولیری کنید .)

 


صنایع کوبن پیچ 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا