درجه بندی مهره

درجه بندی مهره

یک مهره بر اساس Proof Load آن، نیرویی است که به طورمحوری به مهره وارد . شهره توانایی تحمل آنرا بدون هیچ گونه تخریب یا تغییر شکل داشته باشد تعریف بود و به عبارت دیگر، نیروی واقعی که لازم است به مهره اعمال شود تا بتواند رزوه های آنرا هرز بسته و با دیواره آنرا بشکافد، حداقل ۵% بیشتر از نیروی proof loadاست.
ه ایی که ارتفاع اسمی آنها بزرگ تر از ۸/ه قطر اسمی شان می باشد، با عددی نامگذاری می ” که معرف کلاس مقاومتی پیچ درگیر با آنها است. به عنوان مثال، پیچ و پقمهره با کلاس ۸ برای – هی پاپی ۸۸ مناسب است

نوع دیگری ازاستاندارد مهره ها وجود دارد که در آن، کلاس مقاومتی بر اساس سختی تعیین می گردد. در این طبقه بندی، ۴كلاس موجود
11H , 14H , 17H , 22H
بوده که اعداد، معرف یک دهم سختی بر حسب ویکرز می 1باشند. نقایضی که با محکم نمودن بیش از حد اتصال روی روزه ها پدید می آید، می تواند به صورت شکست در ساق پیچ با هرز شدن مهره ظاهر شود.
شکست در ساق پیچ ناگهانی بوده و به راحتی قابل مشاهده است اما هرز شدگی در مهره تدریجی بوده و تشخیص آن دشوار می باشد و این خطر وجود دارد که عیب در داخل اتصال پنهان بماند، پس موقعیت مطلوب، زمانی است که عیب در ساق پیچ به وجود آید که متاسفانه به دلیل وجود عوامل فراوان موثر بر هرز شدگی مانند استحکام مواد اولیه، خلاصی رزوه ها، پهنای آچار خور و غيره، باید مهره را به حد کفایت ضخیم در نظر گرفت که این نقص، تا حد ممکن جبران گردد. به هر حال، محکم نمودن اتصال باید حدودا تا مقدار بار گواه پیچ صورت گیرد زیرا طراحی مهره، بر این اساس است که حداقل ۱۰٪ اتصالات بیش از حد محکم شده، در قسمت ساق پیچ دچار شکست شوند به این ترتیب، می توان دریافت که روش نصب آنها مطلوب نمی باشد. نحوه نشانه گذاری گروه کیفی مهره ها با عدد و عقربه های ساعت استاندارد 2-898
ISO در شکل نمایش داده شده است. گروه کیفی مهره ها با یک عدد نمایش داده می شود که برابر است با یکصدم تنش نهایی (کششی) به عبارت ساده تر ۱۰۰ برابر این عدد تنش نهایی را برای ما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا