کرپی

درجه آلیاژ کرپی ها


درجه بندی آلیاژ کرپی


 

درجه آلیاژ کرپی ها :کرپی ها یکی از قطعاط پرمصرفی هستند که برای اتصال ۲یا چند قطعه به یکدیگر از آنها استفاده میشود کرپی ها ازلحاظ کارایی و ظاهری انواع مختلفی دارند که هرکدا برای شرایط خاص خود طراحی و ساخته میشوند

مانند کرپی الواتور که برای اتصال قاشقک های الواتور به ازنجیر الواتور از آنها استفاده میشود ویا کرپی یوبولت که برای اتصال قطعات گرد یا لوله مورد استفاده قرار میگیرد وکرپی های ایرانت(ال)کرپی زد -کرپی آنتنی(کرپی تخت)کرپی عصایی و … که هریک برای اتصال انواع دیگر قطعات از آنها استفاده میشود.

کرپی ها هم مانند دیگر قطعات فلزی بر اساس استحکام کششی درجه بندی میشوند.

 


معرفی و درجه بندی و درجه آلیاژ کرپی ها


درجه بندی و استحکام کرپی ها با اعداد به صورت زیر میباشند:

همیشه عدد قبل از اعشار معرف یک درصد حداقل استحکام کششی بر حسب مگاپاسکال و عدد بعد از اعشار معرف ۱۰برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی میباشد .

برای مثال:در کلاس کرپی های ۴٫۶( ۴۰۰*۰٫۰۱=۴)عدد اول معرف یک صدم استحکام کششی برحسب مگاپاسکال و عدد بعد از اعشار معرف ده برابر نسبت استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی میباشد یعنی استحکام کششی ضربدر عدد بعداز اعشار تقسیم بر ۱۰برابر استحکام با استحکام تسلیم:

=۱۰/۶*۴۰۰ = ۲۴۰

استحکام تسلیم همواره بر حسب درصدی از استحکام کششی بیان میشود.به علارت دیگر با ضرب اعداد قبل و بعد از اعشار درهم ونیز در عدد ۱۰ استحکام تسلیم به دست می ایند. به عنوان مثال:استحکام تسلیم کرپی با گرید ۸٫۸برابر است با۶۴۰ مگاپاسال.

 گریدو استحکام تمامی کرپی ها باید بر روی کرپی و مهره و واشر های انها درج شود. مانند:

(درجه آلیاژ کرپی ها)

(۵٫۸) (۵٫۶) (۴٫۸) (۴٫۶ )(۳٫۶) (۶٫۸) (۸٫۸) (۹٫۸ )(۱۰٫۹ )(۱۲٫۹)

 

 

 


کوبن پیچ  ۰۹۱۲۴۲۲۴۷۸۶

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا