ترک های پیچ و مهره ها/انواع مختلف در پیچ و مهره ها

تولید انواع پیچ و مهره

کرپی های یوبولت  –  کرپی های الواتور

اتصالات رزوه ای آهنی و فولادی

با مناسب ترین قیمت و کیفیت

ترک چیست؟ / انواع ترک در اتصالات

 

نوعی گسیختگی است که در طول مرز دانه ها یا از میان آنها عبور نموده و یا در پی ناخالصی ها حرکت می کند. ترکها اغلب بر اثر تنش بیش از حد، در حین پرس گرم یا دیگر عملیات شکل دهی و یا در خلال عملیات حرارتی به وجود آمده و یا اصلا در مواد اولیه وجود دارند.

انواع ترک هایی که  در پیچ ها به وجود می آید:

  •  ترک های آبدهی ( ترک های بعد از سخت کاری )
  • ترک های پرس گرم ( Forging Cracks )

بازرسی ترک های پیچ و مهره ها

از آنجایی که بازرسی ظاهری، می تواند موجب کاهش سایر هزینه های بازرسی نظیر آزمونهای مخرب و غیر مخرب شود، بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است.

هرگاه مطابق استاندارد، پیچ یا مهره ای به دلیل وجود عيوب ظاهری مردود اعلام شود. دیگر نیازی به تست های بعدی نیست و از طرفی، تنها بازرسی ظاهرى (Visually) برای تائید پیچ و مهره کفایت نمی کند.

نکته قابل توجه اینکه، ابعاد و نوع برخی از عیوب ظاهری به صورت شفاف در استانداردها مشخص شده اند و تجربه و مهارت بازرس در این هنگام بسیار ضروری است.

 

ترک های آبدهی (ترک های بعد از سخت کاری)

 اینگونه ترک ها ممکن است در حین عملیات سختکاری (به دلیل تنش های اضافی حرارتی) یا ناشی از تغییر شکل ناگهانی به وجود آیند. ترکهای سرد، معمولا به صورت رگه های نامنظم و با خط سیری متغیر روی تمامی سطح پیچ و مهره ظاهر می شوند. در صورت مشاهده چنین ترک هایی با هر عمق و طولی در هر کجای محصول، نمونه مردود اعلام می شود اما موجب مردود شدن کل محصول نمی شود .

زیرا مطابق استاندارد جدول معیار و پذیرش نمونه برداری، بسته به تعداد نمونه های درصدی از آنها می تواند مردود باشد بدون آنکه به رد کل محصول منجر گردد.

 

ترک های پرس گرم (Forging Cracks)

ترکهای پرس گرم، ممکن است در حین عملیات برش مواد اولیه و یا کله زنی (گیوتین) ایجاد شوند. محل پیدایش آن، روی گل پیچ و در مورد پیچ های با گل حفره دار، در پیرامون گل است. اگر طول این نوع ترک، کمتر از قطر اسمی پیچ و عمق با عرض آن، کمتر از ۰/۰۴ قطر سی پیچ باشد، نمونه مورد پذیرش قرار میگیرد.

انواع ترک ها در مهره ها

  • ترک های آبدهی در مهره ها (quench crack)
  • ترک های پرس گرم (forge) ناخالصی (inclusion)
  • ترک در قسمت قفل کننده مهره نوع all metal prevailing torque

ترک های آبدهی در مهره ها (quench crack)


ترکهای آبدهی در مهره ها اغلب دارای طول زیاد، شکاف غیر منظم، و کج و معوجی بوده و که ممکن است بر هر سطحی از مهره پدیدار شوند. در هر شرایطی، وجود این نوع ترک موجب رد نمونه خواهد شد.

 

 

ترک های پرس گرم (forge) ناخالصی (inclusion)

ترک های پرس گرم یا ترکهای ناخالصی (Inclusion)، بر سطوح بالایی و پایینی مهره ایجاد می شوند. در ضمن ممکن است در مرز بین سطح بالایی و ضلع کناری مهره نیز پدید آیند. ترکهای ناخالصی به طور ذاتی در مواد اولیه موجود بوده و ناشی از عملیات تولید نمی باشد. ترک های موجود بر سطوح بالایی و زیرین مجاز هستند به شرطی که:


۱) بیش از دو ترک بر تمام عرض تحمل کننده بار عبور نکرده و عمقی بیش از ۰/۰۵ قطر اسمی رزوه نداشته باشد. (در مورد مهره های فلنجی، وجود ترک در محدوده میان قطر خارجی سطح تحمل کننده بار و کناره های مهره مجاز نمی باشد).

۲) ترک در سطح رزوه شده از حد اولین رزوه کامل (گام) به سمت رزوه های بعدی عبور نکرده باشد.

۳) میزان پیشروی ترکدر سطح اولین رزوه کامل ،بیش از نصف ارتفاع رزوه نباشد.

 

 

ترک در قسمت قفل کننده مهره نوع all metal prevailing torque

این نوع ترک، ممکن است بر سطح خارجی قسمت قفل کننده مخروطی یا سطح داخلی آن اتفاق بیفتد. وجود ترک مذکور بلامانع است به شرطی که:

  • نیازمندی های مکانیکی و کاربردی برآورده شود.
  • بیش از ۲ ترک (که از تمامی عرض دایره تاجی بالای مهره عبور کرده و یا عمقی بیش از دهه قطر اسمی رزوه داشته باشد) وجود نداشته باشد.
  • ترک در سطح رزوه شده از قله اولین رزوه عبور نکرده باشد
  • میزان پیشرفت ترک در سطح اولین رزوه کامل، از عمق ۰/۵ برابر ارتفاع رزوه بیشتر نباشد.
اسکرول به بالا