انواع تسمه نوارنقاله

تسمه نقاله بطور وسیعی در کارهای ساختمانی بکار برده می شود
اسکرول به بالا