استحکام پیچ ومهره

استحکام پیچ و مهره
پیچ و مهره ها بر اساس استحکام کششی درجه بندی شده و درجه بندی استحکام سیستم متریک نامیده می شود طبقه بندی مکانیکی در سیستم ISO در استاندارد AN 10898 قسمت اول به نمایش گذاشته شده است. نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ های متریک توسط اعداد و به صورت زیر می باشد عدد قبل از اعشار، معرف یک درصد حداقل استحکام کششی بر حسب مگاپاسکال (Mpa) و عدد بعد از اعشار، معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد. اعداد فوق هر دو به طور تقریبی بوده و دقیق نمی باشند. به عنوان مثال در کلاس
۶ عدد اول معرف یک صدم استحکام کششی بر حسب مگاپاسکال ( ۰ . ۰۱x400Mpa=4) و عدد بعد از اعشار معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد، یعنی استحکام کششی ضربدر عدد بعد از اعشار تقسیم بر ۱۰ برابر است با استحکام تسلیم
مقادير استحکام نامی بوده و اعداد واقعی پس از انجام آزمون مشخص خواهد شد. پیچ ها در استانداردهای ۱-۸۹۸ ISO و مهره ها در استاندارد ۲-۸۹۸
ISO طبقه بندی می شوند. در این استانداردها مطالبی در موردطبقه بندی گروه کیفی، میزان بارهای کششی بر اساس گروه کیفی، آنالیز مواد نحوه نشانه گذاری گروه کیفی و تست های مربوطه می باشد. در استاندارهای ۱-۸۹۸
ISO گروه کیفی پیچ ها به سه روش نمایش داده می شود:
الف. حک عدد: در این روش عدد نشانگر گروه کیفی بر روی سر پیچ حک می شود (برای مثال و عدد ۸۸)،
ب. با تقسیمات قطاع یا روش عقربه های ساعت و
په با علائم (برای پیج های دو سر رزوه). | نحوه نشانه گذاری گروه کیفی پیچ ها با روش عقربه های ساعت استاندارد ۱-۸۹۸
ISO در شکلی. نشان داده شده است. این موارد برای پیچ های با قطر بیش از mm
۵ به صورت شکل.نشان داده می شود و نحوه نشانه گذاری گروه کیفی پیچ ها با علائم – پیچ های دو سر رزوه استاندارد ۱-۸۹۸
.مشکل .به صورت زیر توضیح داده شده است. و این ها با هر درجه استحکامی، باید روی سر پیچ به طور خوانا درج شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا