ارزیابی قیمت انواع رولیک

ارزیابی قیمت انواع رولیک

 

برای ارزیابی قیمت رولیک ها ابتدا به معرفی آنها می پردازیم.مادر این بخش پر مصرف ترین رولیک های موجود را که رولیک پرسی،رولیک جوشی،رولیک تعویضی،رولیک راهنما،رولیک ضربه گیر،رولیک لاستیکی.

اگر ما رولیک ها را به ترتیب از پایین ترین قیمت شروع و معرفی می کنیم-رولیک پرسی که پایین ترین قیمت و ارزان ترین رولیک می باشد،رولیک راهنما می باشد.رولیک که بعد از رولیک پرسی قیمت بالاتری دارد،رولیک بعدی رولیک تعویضی می باشدکه رتبه چهارم را دارد.رتبه پنجم رولیک جوشی می باشد.رولیک ضربه گیر و رولیک لاستیکی رتبه ۶ را در میان رولیک ها دارد و گران ترین و بیشترین قیمت را در میان رولیک ها دارا می باشد.

 


صنایع کوبن پیچ

پیمایش به بالا